Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar

drop1

Semina ZURA na Barara la Wawakilishi

ZURA imefanya Semina maalum kwa Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar kuhusu Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati Zanzibar.

HABARI

2

2